Trung Anh là nhà cung cấp chính thức của nội thất Hòa Phát - Phục vụ nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Giá cả cạnh tranh!

Tin tuyển dụng

 
Chính sách tuyển dụng
Trên quan điểm luôn chú trọng và không ngừng phát triển nguồn nhân lực nhiệt huyết, tận tâm, có năng lực, chính sách tuyển dụng của Công ty là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên khả năng, kinh nghiệm, phẩm chất... của ứng viên; không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính.