Trung Anh là nhà cung cấp chính thức của nội thất Hòa Phát - Phục vụ nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Giá cả cạnh tranh!
X
Thong bao chuyen dia diem
 
 
 
 
 • GL402XB
   

  GL402XB

  W620 x D590 - 725 x H850 (mm).

 • GL423
   

  GL423

  W535 x D640 x H970 (mm)

 • SG927
   

  SG927

  W665 x D710 x H1080-1160 (mm)

 • GL322
   

  GL322

  W 615 x D 660 x H 1155 – 1235 (mm).

 • TQ35
   

  TQ35

  W 690 x D 755 x H 1100 ÷ 1155 (mm).

 • SG924
   

  SG924

  W 620 x D 630 x H 1085 ÷ 1165 (mm).

 • SG923
   

  SG923

  W 650 x D 715 x H 1120 ÷ 1200 / H 1085 ÷ 1165 (mm).

 • SG922
   

  SG922

  W 660 x D 650 x H 1110 ÷ 1190 (mm).

 • SG921
   

  SG921

  W575 x D615-1410 x H1100-1155 (mm)

 • SG920
   

  SG920

  W670 x D700-1590 x H880-1170 mm

 
 
 
 
 
 
 • GMG106
   

  GMG106

  W340x D385 x H565 mm

 • GMG105
   

  GMG105

  W355 x D430 x H600 (mm)

 • BHS29A-3
   

  BHS29A-3

  W750 x D 450 x H 540÷740 (mm).

 • BHS29A-2
   

  BHS29A-2

  W750 x D 450 x H 540÷740 (mm).

 • BHS29B-2
   

  BHS29B-2

  W800 x D 500 x H 540÷740 (mm)

 • BHS29B-1
   

  BHS29B-1

  W800 x D500 x H540-740mm

 • BHS29C-3
   

  BHS29C-3

  W800 x D500 x H805÷1005 (mm)

 • BHS26
   

  BHS26

  W1100 x D600 x H580 – 830 mm

 • BHS30
   

  BHS30

  W1000 x D600 x H515-665mm

 • BHS28C-3
   

  BHS28C-3

  W800 x D500 x H835÷985 (mm).

 
 
 • BHT12DV1
   

  BHT12DV1

  W1200 x D500 x H750 (mm).

 • BHT12DV2
   

  BHT12DV2

  W1200 x D500 x H750 (mm).

 • BKS07 - GKS07
   

  BKS07 - GKS07

  W600 x D600 x H500 mm

 • TC07B
   

  TC07B

  W640 x D630÷900 x H900 mm

 • TC306B
   

  TC306B

  W640 x D590÷720 x H935 mm.

 • TC310B
   

  TC310B

  W660 x D740-860 x H1000 mm

 • TC314B
   

  TC314B

  W680 x D640÷820 x H1000 mm.

 • TC314
   

  TC314

  W640 x D640 x H1000 mm.

 • TC336
   

  TC336

  W610 x D700 x H1000 mm.

 • TC10
   

  TC10

  W670 x D670-780 x H1030