Trung Anh là nhà cung cấp chính thức của nội thất Hòa Phát - Phục vụ nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Giá cả cạnh tranh!
X
Thong bao chuyen dia diem
 
 
 
 
 • GL322
   

  GL322

  W 615 x D 660 x H 1155 – 1235 (mm).

 • TQ35
   

  TQ35

  W 690 x D 755 x H 1100 ÷ 1155 (mm).

 • SG924
   

  SG924

  W 620 x D 630 x H 1085 ÷ 1165 (mm).

 • SG923
   

  SG923

  W 650 x D 715 x H 1120 ÷ 1200 / H 1085 ÷ 1165 (mm).

 • SG922
   

  SG922

  W 660 x D 650 x H 1110 ÷ 1190 (mm).

 • SG921
   

  SG921

  W575 x D615-1410 x H1100-1155 (mm)

 • SG920
   

  SG920

  W670 x D700-1590 x H880-1170 mm

 • SG9700
   

  SG9700

  W 600 x D 700 x H 1020÷1075 (mm).

 • SG919
   

  SG919

  W640 x D600 x H1220 – 1275 mm

 • SG918
   

  SG918

  W630 x D650 x H1190 – 1245 mm

 
 
 
 
 • SB33
   

  SB33

  W 410 x D 410 x H 650÷850 (mm).

 • SB61
   

  SB61

  W740 x D580 x H680 – 1000 (mm)

 • SB34
   

  SB34

  W 390 x D 380 x H 620÷835 (mm)

 • SB35
   

  SB35

  W 455 x D 440 x H 760÷980 (mm)

 • SB11
   

  SB11

  W450 x D470 x H890 – 1110 mm

 • SB12
   

  SB12

  W440 x D400 x H830 – 1050 mm

 • SB36
   

  SB36

  W385 x D405 x H830-1030 mm

 • SB01
   

  SB01

  W470 x D470 x H865-1075 (mm)

 • SB30
   

  SB30

  W 410 x D 410 x H 650÷850 (mm).

 • SB32
   

  SB32

  W 410 x D 410 x H 750÷950 (mm).

 
 
 • GMG106
   

  GMG106

  W340x D385 x H565 mm

 • GMG105
   

  GMG105

  W355 x D430 x H600 (mm)

 • BHS29A-3
   

  BHS29A-3

  W750 x D 450 x H 540÷740 (mm).

 • BHS29A-2
   

  BHS29A-2

  W750 x D 450 x H 540÷740 (mm).

 • BHS29B-2
   

  BHS29B-2

  W800 x D 500 x H 540÷740 (mm)

 • BHS29B-1
   

  BHS29B-1

  W800 x D500 x H540-740mm

 • BHS29C-3
   

  BHS29C-3

  W800 x D500 x H805÷1005 (mm)

 • BHS26
   

  BHS26

  W1100 x D600 x H580 – 830 mm

 • BHS30
   

  BHS30

  W1000 x D600 x H515-665mm

 • BHS28C-3
   

  BHS28C-3

  W800 x D500 x H835÷985 (mm).