Trung Anh là nhà cung cấp chính thức của nội thất Hòa Phát - Phục vụ nhanh chóng - Chuyên nghiệp - Giá cả cạnh tranh!

Trang chủ » Sản phẩm » Tủ sắt - Két bạc » Két sắt chống cháy KS » Két cơ

 
Két KS135K1C1
Két KS135K1C1
 

Két KS135K1C1

 
Kích thước:
481x558x761
Bảo hành:
12 tháng
Xuất xứ:
Nội thất hòa phát
Liên hệ:
043 756 7571 - 0912 573 481
Lượt xem:
633
 
MÔ TẢ SẢN PHẨM
KÐt s¾t ®øng 1 c¸nh më víi 2 b¶n lÒ næi lín, 1 bé khãa ch×a, 1 bé khãa m·, mÆt n¹ hép nhùa vµ cã tay n¾m. C¸nh më víi 6 chèt ch×m. Lßng kÐt cã 1 ®ît di ®éng vµ 1 ng¨n kÐo cã khãa. KÐt cã b¸nh xe
 
 
 
Liên kết cộng đồng